CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

BạN Có PHảI Là CửA HàNG CHíNH THứC?
Sognando Casa cung cấp online các sản phẩm gạch lát sàn châu Âu, hàng đặt trực tiếp từ nhà máy chính hãng
CáC SảN PHẩM Có PHảI GạCH LOạI 1 KHôNG?
Tất cả các sản phẩm chúng tôi là hàng loại 1, chính hãng có chứng nhận. Các hàng hóa được đặt sẽ có cùng tông màu và kích cỡ. Khi bạn nhận sản phẩm, bạn có thể kiểm tra thông tin này trực tiếp trên bao bì.
TạI SAO CáC SảN PHẩM KHáC NHAU Sẽ Có GIá KHUYếN MãI KHáC NHAU?
Ưu đãi sẽ thay đổi dựa theo số lượng bạn muốn đặt hàng: số lượng bạn cần càng lớn, mức chiết khấu bạn nhận được càng cao. Biến động phụ thuộc vào khấu hao trên chi phí vận chuyển và chi phí quản lý.
TôI Có THể ORDER MẫU THử KHôNG?
Bạn có thể yêu cầu một hoặc nhiều ô mẫu và / hoặc một thư mục màu để đánh giá sản phẩm. Mẫu được cung cấp miễn phí và bạn chỉ phải trả chi phí vận chuyển. Số mẫu giới hạn tối đa cho mỗi công ty sản xuất là ba. Chi phí vận chuyển sẽ phụ thuộc vào khoảng cách, trọng lượng và khối lượng. Bạn có thể tự tính toán chi phí vận chuyển khi chèn một mẫu vào giỏ hàng trên website của chúng tôi.
SOGNANDO CASA SHIP HàNG đếN NHữNG NướC NàO?
Ở đâu chúng tôi cũng ship được ạ!
CHI PHí SHIP?
Ship miễn phí và bảo đảm.
THờI GIAN GIAO HàNG?
Thời gian giao hàng phụ thuộc vào số lượng sản phẩm. Nếu bạn ở trong khu vực châu Âu, sau 10 ngày làm việc ẽ nhận được, và khoảng 15/20 ngày làm việc để nhận được hàng nếu bạn ở bên ngoài châu Âu.
GIAO HàNG THế NàO?
Chúng tôi giao hàng cho bạn với các phương tiện giao thông phù hợp với trọng lượng và khối lượng. Các xe luôn được trang bị thiết bị nâng và các sản phẩm sẽ được dỡ xuống cho bạn khi đến nơi.
TôI Có THể THEO DõI đơN đặT HàNG CủA MìNH CHứ?
Khi đơn đặt hàng được xác nhận, chúng tôi sẽ giao hàng cho một trong những hãng vận chuyển của chúng tôi. Họ sẽ gửi cho bạn bằng e-mail tất cả các tài liệu tham khảo và theo dõi các lô hàng của bạn.
HìNH THứC THANH TOáN?
Bạn có thể chuyển khoản qua ngân hàng, qua Paypal hoặc Amazon Pay
NếU SảN PHẩM Bị Hư HỏNG TRướC KHI đếN TAY TôI?
Đừng lo lắng nhé! Khâu vận chuyển đã bao gồm bảo hiểm. Nếu bạn nhận thấy bao bì hoặc hàng hoá bị hỏng, hãy viết ghi chú giao hàng của người vận chuyển "damaged packaging - collection with reserve for verification of goods integrity". Gửi cho chúng tôi một e-mail có một hoặc nhiều bức ảnh của bao bì và kiểm tra tính toàn vẹn của hàng hóa trong vòng 48 giờ. Trong trường hợp bạn tìm thấy bất kỳ sản phẩm bị hư hỏng, hãy liên hệ với chúng tôi để yêu cầu thay thế.

CâU HỏI KHáC?